Informatie over de verborgen geschiedenis van de voormalige NAVO vliegbasis Soesterberg
ParkVliegbasisSoesterberg.nl
Dik Top heeft een aantal boeken over Soesterberg en de vliegbasis Soesterberg geschreven. Dik heeft ook een aantal korte artikelen geschreven over de vliegtuigen en functionarissenvan de vliegbasis Soesterberg in de periode voor de 2e Wereldoorlog. De meeste foto's in de artikelen zijn van Dik Top. De foto’s van de Luchtvaart Afdeeling komen vooral uit het archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het artikel over Jan van Drie is niet door Dik Top geschreven.
  Bijzondere personen en gebeurtenissen op de vliegbasis Soesterberg.
F.A.van Heyst, de eerste gebrevetteerde militaire vlieger van de Luchtvaartafdeeling (LVA). Lees meer.
Op 1 juli 1913 werd in Nederland op de vliegbasis Soesterberg de Luchtvaartafdeling (LVA) opgericht. De voorloper van de Koninklijke Luchtmacht begon de activiteiten met drie HF.20 Farman toestellen. Lees meer.
Farmans op Soesterberg
F.A. van Heyst
J.W. van der Drift die een hoogterecord van 5900 meter vestigde op 21 november 1918 boven de vliegbasis Soesterberg. Lees meer.
J.W. van der Drift
Marinus van Meel was een Nederlandse vliegtuigbouwer die zijn eigengebouwde toestel, de Brik genaamd, verhuurde en later verkocht aan de in 1913 opgerichte Luchtvaart- afdeeling (LVA). Het was daarmee het eerste Nederlandse militaire vliegtuig. Lees meer.
Operationele squadrons op de vliegbasis Soesterberg
Een lijst met operationele squadrons met vliegend materieel die Soesterberg als hun thuisbasis hadden vanaf de start tot aan de sluiting. Lees meer.
De broers Van Steyn waren succesvolle vliegers op onder andere de vliegbasis Soesterberg. Bijzonder is dat ze 2 jaar na elkaar er zelf voor gekozen hebben een eind aan hun leven te maken. Lees meer.  
Van Steyn
De broers Wittert van Hoogland, jonkheren vliegers op de Vliegbasis Soesterberg. René, een van de broers nam veel risico’s en kreeg de bijnaam "René met de duizend levens". Lees meer. 
Wittert van Hoogland
  Marinus van Meel
Jan van Drie
Jan van Drie werkte in het verbandgebouw (hospitaal) als hoofdverpleger. Jan was een bekende en ervaren verpleger bij de medische dienst op het vliegveld van Soesterberg. Lees meer.
Hendrik van Weerden Poelman kreeg zij militaire brevet in 1918 en werd geplaatst als vlieger bij de Luchtvaart Afdeeling in Soesterberg (LVA). Lees meer.
 Hendrik van Weerden Poelman
 BEREND JAN BOEVINK  
Zonder twijfel is Berend Jan Boevink jr. de belangrijkste en meest kundige vliegtuigmonteur geweest van het zogenaamde grondpersoneel van vrijwel alle militaire vliegvelden in Nederland, van 1913 tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Lees meer
                                           Informatie over de verborgen geschiedenis van de voormalige NAVO vliegbasis Soesterberg
ParkVliegbasisSoesterberg.nl
       Farmans op Soesterberg
Op 1 juli 1913 werd in Nederland op de vliegbasis Soesterberg de Luchtvaartafdeling (LVA) opgericht.  De voorloper van de Koninklijke Luchtmacht begon de activiteiten met drie HF.20 Farman toestellen. Lees meer.
F.A.van Heyst, de eerste gebrevetteerde militaire vlieger van de “Luchtvaartafdeeling” (LVA). Lees meer.
F.A.van Heyst
J.W. van der Drift die een hoogterecord van 5900 meter vestigde op 21 november 1918 boven de vliegbasis Soesterberg. Lees meer.
Van der Drift
    Marinus van Meel
Marinus van Meel was een Nederlandse vliegtuigbouwer die zijn eigengebouwde toestel, de Brik genaamd, verhuurde en later verkocht aan de in 1913 opgerichte “Luchtvaartafdeeling” (LVA). Het was daarmee het eerste Nederlandse militaire vliegtuig. Lees meer.
Operationele squadrons op de vliegbasis
Een lijst met operationele squadrons met vliegend materieel die Soesterberg als hun thuisbasis hadden vanaf de start tot aan de sluiting. Lees meer.
De broers Van Steyn waren succesvolle vliegers op onder andere de vliegbasis Soesterberg. Bijzonder is dat ze 2 jaar na elkaar er zelf voor gekozen hebben een eind aan hun leven te maken.  Lees meer. 
Van Steyn
Wittert van Hoogland
De broers Wittert van Hoogland, jonkheren vliegers op de Vliegbasis Soesterberg. René, een van de broers nam veel risico’s en kreeg de bijnaam "René met de duizend levens". Lees meer.  
Dik Top heeft een aantal boeken over Soesterberg en de vliegbasis Soesterberg geschreven. Dik heeft ook een aantal korte artikelen geschreven over de vliegtuigen en functionarissenvan de vliegbasis Soesterberg in de periode voor de 2e Wereldoorlog. De meeste foto's in de artikelen zijn van Dik Top. De foto’s van de Luchtvaart Afdeeling komen vooral uit het archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het artikel over Jan van Drie is niet door Dik Top geschreven.
 Bijzondere mensen en gebeurtenissen op de vliegbasis Soesterberg.
Jan van Drie werkte in het verbandgebouw (hospitaal) als hoofdverpleger. Jan was een bekende en ervaren verpleger bij de medische dienst op het vliegveld van Soesterberg. Lees meer.
Jan van Drie